Solvärme är en naturlig & miljövänlig energikälla


Roger Albinson var en av de första installatörerna som blev "Certifierad solvärmeinstallatör" av Svensk Solenergi.

Hos oss kan du vara trygg i att vi utför säkra arbeten, och kan svara på dina frågor gällande solenergi och solvärmesystem. 

Ett solvärmesystem är relativt enkelt för dig som är händig att installera själv. En färdig anläggning köper du via oss.

Anlita oss på Energicenter AB, som solvärmeinstallatör och vi hjälper dig med allt. Från att välja lämplig placering av solfångaren till val av fabrikat och storlek. Självklart hjälper vi er med installation och service av ert system.

Guide för ansökan om elcertifikat

Se information här »

(guiden är producerad av Hemsol AB)

Ett solvärmesystem består av:

Solfångare: 
Tappvattensystem 4-7m2 
Kombisystem 8-13m2 

Drivpaket/systempaket: 
I detta ingår pump, backventil, expansionskärl, säkerhetsventil, påfyllningsanslutning samt reglercentral. 

Värmebärarsystem: 
Rörsystem med isolering, värmeväxlare, inre eller yttre. 

Värmelager: 
Ackumulatortank eller varmvattenberedare.

Dimensionering av kombisystem 

2-3 m2 solfångare per hushållsmedlem
(låg/hög tappvarmvattenanvändning) 
50-100 liter lagervolym per m2 solfångare.


Infallande solenergi

Antal soltimmar

Mottagen energi kWh/m2

Kiruna

1570

870
Göteborg1750 1000
Paris1750 1000
Medelhavet 2500-3000 1400-1800
Sahara/Arizona 3000-4000 2300-3400
 Totalt antal timmar per år: 8760

Solkraftsanläggning

Aktuell och historisk info »

Vi finns i Alingsås

R. Albinsons Energicenter AB

Kavlåsvägen 25
441 43 Alingsås
0322-67 28 20

0708-18 08 71